GAUSS’UN HAYATI:

İstatistikte normal dağılımı ve bu dağılımı belirleyen eğriyi ortaya koyan alman matematikçidir.

 

Bulduğu kurallarla öğrencilerin matematik derslerinde kan kusmalarına neden olan kişidir.

Uzun dizileri kolaylıkla toplamanızı sağlayan bir yöntemi de vardır.

Çalışmalarını paylaşmayı sevmeyen birisidir. yayınladığı çalışmalar bile, adını çok rahatlıkla, matematikçilerin kralı'' olarak tarihe yazdırtabilmiş, büyük deha. çalışmak  çalışmak  çalışmak düsturuyla yaşamış büyük zekadır.
Sadece matematiğin değil fiziğin, astronominin ve bilimin pozitif ilimlerin karnini deşmiş bu dahinin anisinin önünde saygıyla eğiliyoruz.

"Matematikçilerin prensi" olarak anılan Gauss, 1777'de Almanya'da doğdu. Gauss'un dehası çok erken yaslarda kendini göstermiş ve konuşmayı öğrenmeden önce toplama ve çıkarma yapmayı öğrenmiştir. Güç koşullar altında sürdürdüğü eğitimini, 14 yaşında bir asilin sağladığı destekle güvence altına alabilmiştir. 16 yaşında Eukleides geometrisi'nin alternatifi olacak yeni bir geometri tasarlamış ve 18 yaşındayken Lagrange ve Newton'un eserlerini incelemiştir...


Üniversitede öğrenciyken, sadece pergel ve cetvel kullanarak 17 kenarlı düzgün bir çokgenin çizilmesi metodunu bulmuştur. Bu bulusundan çok mutlu olmuş ve mezarının üzerine bu çokgenin oyulmasını istemiştir. Archimedes tarafından başlatılan bu geleneğin bir matematikçiyi etkilediği anlaşılmaktadır.

Sayılar teorisi üzerine yazmış olduğu ilk büyük eseri "Disquistiones Aritmeticae (Aritmetik araştırmaları) ona şimdiki kazandırmıştır. Eseri okuyan Lagrange, Gauss'a şunları yazmıştır:

"Eseriniz sizi bir anda birinci sınıf matematikçiler arasına yükseltmiştir. Uzun zamandan beri yapılmış en güzel analitik keşfi ihtiva eden son bölümü çok önemli kabul ediyorum."

Gauss'un bu yapıtı modern sayılar teorisine temel olmuştur. Ona göre, sayılar teorisi çok önemlidir: "Matematik, bilimlerin kraliçesi olduğu gibi, sayılar teorisi de matematiğin kraliçesidir."

Gauss, 1795 yılının ekim ayında liseyi bitirip Göttingen Üniversitesi'ne gireceği zaman, matematiği mi yoksa filolojiyi mi seçeceğini bilemiyordu. 18 yaşında en küçük kareler yöntemini bugünkü jeodeziye sokmuştu. Gauss bu keşfin şerefini, 1806 yılında yöntemini yayınlayan Legendre ile paylaşır. normal dağılıma ait gauss kanunu ve çan eğrisi artık bilinen buluşlarıdır.

Gauss, 1796'da filolojiyi tamamen bırakmış ve ilk tarihi yazısı, düzgün 17 kenarlı çokgen hakkındaki keşfini deftere yazmıştı. Bu hatıra defteri, Gauss'un ölümünden ancak 43 yıl sonra 1898 yılında torunlarından biri tarafından Göttingen krallık kurumuna, defteri incelenmek için gönderildiği zaman ortaya çıktı. 19 sayfalık bu defterde, kısa kısa yazılmış,146 tane kesif yazılıydı.Bu kesiflerin en sonuncusu 9 temmuz 1814 tarihlidir. Bu defter 1917 yılında olduğu gibi yayınlanmış ve yetkili kimselerce bu buluşların genişçe bir incelenmesi yapılmıştır .Eğer bu buluşlar gauss'un zamanında yayınlansaydı bazı kimselere şöhret kapıları açılabilirdi. Çünkü, Gauss, birçok matematikçinin öncüsü ve ilham kaynağıydı.Kendisi şüphesiz böyle bir düşüncede değildi ama, gerçek buydu. bugün, bunu kanıtlayan yazılı belgeler vardır. Adı geçen defterde çok güzel cebirsel bağlılıklar görülmüştür.

Gauss'un doktora tezi, bugün cebirin temel teoremi adıyla bilinen teoremdir. yani, n dereceli bir polinomun tam n tane kökü vardır.Cebirsel bir denklemin kökünün a+b seklinde olduğunu da gauss göstermiştir. Böylece, karmaşık düzlemi kurmuş ve karmaşık sayılar bu düzlemde gösterilmiştir. Bu düzleme çoğu kez gauss düzlemi de denir. ayrıca, i.i = i2 = -1 gösterimini o kullanmıştır.

Gauss'un hayatinin son yıllarına ait yazmış olduğu mektupların büyük bir kısmı öldükten sonra yayınlanmıştır. Gauss'un bir yanlış davranışı da, Abel'de olduğu gibi genç matematikçilerin çalışmalarına kulak asmamasıydı. Örneğin, cauchy, karmaşık değişkenli fonksiyonlara ait ünlü ve zarif buluşlarını yayınlamaya başladığında ona karşı isteksiz ve bu yayınlardan habersizdi. Cauchy'den hiç söz bile etmedi. Çünkü, cauchy bu konuya başlamadan yıllarca önce, Gauss problemin en can alici noktasına erişmişti. Fakat onun ünlü not defterinde saklı kalmıştı. Bunun gibi daha başka örnekler de vardır. Hamilton'un kuaterniyonlar hakkındaki çalışması gauss'un ölümünden üç yıl önce 1852 yılında Gauss'a sunulduğunda hiç bir şey söylememiştir. Çünkü, bu sonuçta kendi not defterinde otuz yıldan beri yazılı bulunmaktaydı. Yine bu konuda öncü olduğunu ileri sürmemiştir. Hamilton'un 15il kadar uğraştığı buluşları için, gauss ne kadar uğraştığını söylemiyordu.

Gauss'un yazdığı eserleri söyle sıralayabiliriz. 1800 - 1820 yılları arasında astronomi, 1820 - 1830 yılları arasında jeodezi, yüzeyler kurami, konform dönüşümleri 1830 - 1840 yılları arasında fizik, matematik, elekromanyetizm, yerkürenin manyetizmi ve newton kanunlarına göre çekme kurami, 1841 - 1855 yılları arasında durum geometrisi ve karmaşık değişkenli fonksiyonlar, bu fonksiyonlara bağlı geometri dallarında eserler vermiştir. en ünlü jeodezi gauss'undur. Gauss'tan önceler, lagrange ve monge bazı eğrisel yüzeyleri incelemişlerdi. Fakat, gauss daha genel olarak incelemiş ve diferansiyel geometrinin birinci büyük devresi böylece doğmuştu. İkini devre 1854 yılında riemanın geometrisi ile olmuştur. Eğrilik, normal ve parametrelenme önemli islediği konulardır. Konform dönüşümler yine gauss'a aittir. Haritacılık, enlem ve boylam üzerine çalışmaları yine gauss tarafından bulunmuştur.

Gauss, 1855'de hayati kaybettiğinde Avrupa'daki tüm dostları cenazesine geldi. Matematik ülkesinde, onun eserleri ve buluşları yasayacaktır.

Matematik biyoloji,fizik,kimya gibi her bilim dalında karşımıza çıkan, ilk formülünü ortaokulda üretmiş deli deha

üniversiteye girerken matematikçi mi yoksa edebiyatçı mı olacağını düşünen ve günlüğüne düştüğü "bugün cetvel ve pergelle düzgün on yedigen çizdim" notundan sonra matematikçi olmaya karar veren ve matematikçilerin kralı  kabul edilen şahıs. "Matematik bilimlerin kraliçesidir" sözüne ithafen bu Unvan verilmiştir.

 

n*(n+1)/2 formülünü bulan matematikçi. 1'den başlayarak n sayısına kadar olan sıralı sayıların toplamını veren formüldür.

 

"Matematikçilerin prensi" olarak da bilinen  Gauss (eski yazım kuralıyla gauß), 1777 - 1855 yılları arasında yaşamış ünlü alman matematikçi ve bilim adamıdır.

Üstün zekası henüz okumayı bilmiyor olmasına rağmen toplama ve çıkarmayı yapabildiğinden dolayı ön plana çıkmaktadır. Güç koşullarla sağladığı eğitimini 14 yaşında bir asilin verdiği destek sayesinde tamamlamayı başardı. 16 yaşında öklid geometrisi'nin (eukleides geometrisi) alternatifi olacak bir geometri hazırladı. 1795 yılında göttingen üniversitesi'ne girdi. Üniversite yıllarında, sadece pergel ve cetvel kullanarak on yedi kenarlı düzgün bir çokgenin çizilmesi metodunu bulmuştur. Bu buluşu mezarının üzerine oyulmuştur. Archimedes tarafından başlatılan bu geleneğin bir matematikçiyi etkilediği anlaşılmaktadır. 1799 yılında cebrin temel teoremi olarak bilinen (n'inci dereceden bir denklemin tam n tane kökü vardır) teoremi kanıtlayarak doktora derecesini aldı. 1832 yılında manyetik olayların ölçülmesini sağlayan birim sistemini geliştirdi. Bu nedenle manyetik akı birimine, gauss adı verildi. 1833 yılında bir telgraf cihazı geliştirdi. ayrıca ilkokulda öğretmeninin öğrencilerden 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını istemiştir .bunun üzerine Gauss, "Gauss yöntemi" ile soruyu çözer ve öğretmene verir. öğretmen sorunun sonucunu hesaplayarak gauss'un doğru sonucu bulduğunu görmüştür.

matematikçilerin prensi

Johann Karl Fredrich Gauss
alman matematik ,astronomi ve fizik bilginidir.Gauss,matematik tarihinde ve matematik öğreniminde,eserleri ve buluşları ile yaşayan 19. yüzyılın önde gelen bir matematikçisidir.
Gauss,matematik tarihinde matematiğin üç prensinden biri olarak adlandırılır.
hayatı

Gauss’un dedesi ve babası fakir kimse bir kimse idi.babası gerard dietrich (1744-?) bahçıvanlık, kanal işçiliği ve tuğla örücüsü olarak hayatını kazanmıştır.
Gauss,Göttingen üniversitesinde öğrenim gördü.1799 cebirin temel sayıları üzerinde yaptığı çalışmalarıyla Helmsdet üniversitesi’nde doktor unvanı aldı.Göttingen’de yeni kurulan rasathaneye müdür olarak atandı (1807).ömrünün sonuna kadar göttingen’de kaldı.

16 haziran 1854 tarihine kadar yirmi yıldan beri yaşadığı Göttingen’den dışarı çıkmadı.Bunun sebebi,Göttingen’i cassel’e bağlayacak demir yolu 
görmekti.Demir yolu açılış törenini de görmek için 16haziran’da tören yerine atlı arabayla giderken,atların hızlı gitmesi sonucu,gauss arabasından dışarı fırlar ve ağır yaralanır...buna karşın demir yolunun açılış töreninde bulunmuştur.31 temmuz 1854’de tren Göttingen’e ulaştı.bu olayı görebilmek gauss’un en mutlu günü idi.

Gauss,bu araba kazası dışında başka bir ciddi kaza ile karşılaşıyor.şöyle ki:
çocuk yaşlarında iken ilkbaharda yağan yağmur suları sonucu evlerin önünden geçen kanal taşar.bu kanal civarında oynayan küçük gauss kanala düşer.küçük gauss boğulmak üzere iken,civardan geçen bir çiftçi tarafından kurtarılır.
gauss’un kalp ve böbrek rahatsızlığından dolayı vücudunda su toplanır.şiddetli acılar çekmeye başlar (1855).eline de kramp girmesine ve şiddetli sancılarına rağmen fırsat buldukça çalışmalarına devam etmiştir.

gauss,hayatında hiç dinlenmeden çalıştı.hastalığının son günlerine
kadar çalışmalarına devam etti.ömrünün son dakikasına kadar şuuru yerindeydi.son mektubunu sır David Brewter’e gönderdi.bu mektubunda elektrikli telgraftan söz ediyordu.

30 nisan 1777 tarihinde Brunswinck’te doğan Gauss,23 şubat 1855 sabahı Göttingen’de 78 yaşında vefat etmiştir.
Bilimsel kişiliği

Gauss’un matematik,astronomi ve fizik konularında yaptığı araştırmalar aşağıdaki şekildeki özetlenebilir.
Gauss ve matematik
gauss, çocukluğunun ilk yaşlarında erken gelişen zekası ve matematiğe karşı yeteneğiyle üne kavuşmuştur.ne kadar inanılmaz gibi görünürse görünsün,gauss üç yaşına gelmeden üstün bir matematik zekaya sahipti.Matematik tarihinde bu gerçeğin başka bir örneği yoktur.
Gauss,on yaşına gelince aritmetik sınıfına alındı.bu sınıftan önceki sınıflarda aritmatiğin ağır konularından biri olan aritmetik seri konusu okutulmazdı.....onuncu sınıf öğretmeni Butther öğrencilerinden:
‘’81,297;81;496’’.. şeklindeki aritmatik dizisinin sonucunun bulunmasını ister.

Bu seri toplamının ardışık terimleri arkasındaki fark 198 olup,burada 100 tane terim toplanacaktı.10 yaşındaki ve ilk okul üçüncü sınıf bir öğrenciye bundan daha zor bir soru sorulamazdı.
Gauss ilk fırsatta bulduğu sonucu,öğretmenin masası üzerine koyar.sınıfın diğer öğrencileri,bir saat kadar öğretmenlerinin sorusunu cevaplamak için gayret göstermişlerdir.

Bu başarılı durum sonucu okulun 17 yaşındaki yardımcı öğretmeni johann martin bartles (1762-1836) ile 10 yaşındaki Gauss’un arasında tüm hayatı boyunca süren bir öğretmen-öğrenci arkadaşlığı bağı kurulur. matematik sempatizanı olan öğretmen,analiz elemanlar ve cebir adlı el kitabını gauss ile birlikte hazırlamışlardır.Bartels ve gauss geliştirmek için beraber çalışmışlardır.gauss’un ilk çalışmaları binom teoremini kolayca çözmesidir.

Gauss’un bu durumu bruonscweig dük’ünün ilgisini çekti. dük, okul masraflarını üzerine alarak Gauss’u Göttingen üniversitesi’ne gönderdi.henüz 16 yaşındayken astronom Herchel’in 1871 yılında keşfettiği Uranüs
gezegeninin yörünge elemanları hesaplayarak,yerküre’nin herhangi bir noktasından yapılan ölçümlere bu gezenin yörünge elemanlarını bulmaya yarayan,günümüzde de hala kullanılan bir yöntem ortaya koydu.

gauss,1798’de Helmste’e yaptığı bir inceleme gezisinden sonra,braunscheweig’e döndü ve birkaç yıl içinde kendisini büyük matematikçilerin arasına koyacak eseri hazırladı.
1795’de bulduğu,ancak ilk kez 1806’da açıkladığı en küçük kareler yöntemiyle,1799’da bulunan cebirin temel yasalarından biri olan gauss yasası
adıyla da anılan,cebirsel fonksiyonların ayrıştırılmasına ilişkin yasanın,1801’de bulunduğu sayılara kuramıyla ilgili çalışması ve dağılım olayını açıklayan Gauss dağılımı olarakta bilinen çalışmalarıyla diferansiyel geometriye yönelik ve buna bağlı olarakta geliştirdiği gaussa yönelik ve buna bağlı olarakta geliştirdiği gauss eğrileriyle ilgili incelemelerini matematiksel özel bir önemi vardır .*

 

  1. Gauss bir gün sınıftayken öğretmeninin bir işi çıkar ve işini bitirene kadar öğrencilerinin bir şeyle meşgul olması için onlara 1'den 100'e kadar olan sayıları toplamalarını söyler. daha bir kaç dakika geçmemiştir ki Gauss cevabı söyler. Gaussun çözüm yolu daha sonra Gauss yöntemi olarak da anılan n(n+1)/2 dir.1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı için 100.(100+1)/2=5050...
  1. r+(r+x)+(r+2x)+.....+n=(n+r)(n-r+x)/2x formülü de gauss'a aittir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !